Skip to main content

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Toch aanvaardt Joolsdesign geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Belangrijk: op deze website en de inhoud daarvan rusten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Joolsdesign. U mag daarom op geen enkele wijze teksten of delen daarvan, foto’s of tekeningen dan wel een weergave daarvan gebruiken (waaronder ook wordt begrepen het kopiëren of opslaan daarvan, elektronisch dan wel op andere wijze), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joolsdesign.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze website bijgehouden. De gegevens zijn echter op geen enkele wijze te herleiden naar persoonlijke gegevens en worden evenmin door Joolsdesign opgeslagen.